Een idee van Nerdje.nl

Een idee van Nerdje.nl

Privacy statement

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van easysalon.nl, dan kunt u deze richten aan Mr Digital Solutions,
per tel +31 6 407 189 80 of per e-mail: info@easysalon.nl

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van jou verwerken:

- Naam
- Bedrijsgegevens
- CV
- E-mailadres
- IBAN
- NAW-gegevens
- Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
- Motivatiebrief
- Telefoonnummer
- Technische meetgegevens van de devices zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies
en jouw surfgedrag op onze websites

Doeleinden
easysalon.nl verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing.
Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de easysalon.nl nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan easysalon.nl evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij easysalon.nl hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van easysalon.nl dienstverlening en activiteiten. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
easysalon.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. easysalon.nl zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en Cookies
Wij combineren jouw persoonsgegevens met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Nerdje.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de volgende cookie:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Links van derden
Op de website van easysalon.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. easysalon.nl kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je je verzoek richten aan Mr Digital Solutions,
per tel +31 6 407 189 80 of per e-mail: info@easysalon.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Privacy statement

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van easysalon.nl, dan kunt u deze richten aan Mr Digital Solutions, per tel +31 6 407 189 80 of per e-mail: info@easysalon.nl

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van jou verwerken:

- Naam
- Bedrijsgegevens
- CV
- E-mailadres
- IBAN
- NAW-gegevens
- Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
- Motivatiebrief
- Telefoonnummer
- Technische meetgegevens van de devices zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies
en jouw surfgedrag op onze websites

Doeleinden
easysalon.nl verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing.
Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de easysalon.nl nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan easysalon.nl evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij easysalon.nl hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van easysalon.nl dienstverlening en activiteiten. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
easysalon.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. easysalon.nl zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en Cookies
Wij combineren jouw persoonsgegevens met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Voor het combineren van persoonsgegevens verzamelen wij geen cookies.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Links van derden
Op de website van easysalon.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. easysalon.nl kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je je verzoek richten aan Mr Digital Solutions,
per tel +31 6 407 189 80 of per e-mail: info@easysalon.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Privacy statement

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van easysalon.nl, dan kunt u deze richten aan Mr Digital Solutions,
per tel +31 6 407 189 80 of per e-mail: info@easysalon.nl

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van jou verwerken:

- Naam
- Bedrijsgegevens
- CV
- E-mailadres
- IBAN
- NAW-gegevens
- Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
- Motivatiebrief
- Telefoonnummer
- Technische meetgegevens van de devices zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies
en jouw surfgedrag op onze websites

Doeleinden
easysalon.nl verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing.
Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de easysalon.nl nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan easysalon.nl evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij easysalon.nl hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van easysalon.nl dienstverlening en activiteiten. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
easysalon.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. easysalon.nl zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en Cookies
Wij combineren jouw persoonsgegevens met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Voor het combineren van persoonsgegevens verzamelen wij geen cookies.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Links van derden
Op de website van easysalon.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. easysalon.nl kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je je verzoek richten aan Mr Digital Solutions,
per tel +31 6 407 189 80 of per e-mail: info@easysalon.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.